Kattavaa huolenpitoa – omassa kodissasi

  • Siivous ja kotiapu
  • Asiointiapu ja virkistys
  • Voinninvalvonta ja avun hälyttäminen
  • Lääkkeenoton varmistaminen
  • Liikkumisen turvaaminen ja paikannus
  • Asumisturva ja apuvälineet
  • Yhteydenpitoratkaisut
  • Muutto- ja remonttipalvelut